ЦЕНОВНИК ЗА УСЛУГИТЕ 

Ценовникот се однесува само на услугата за транспорт на стоките кои се предмет на онлајн купување од странски веб продавници. Цените во нашата понуда не ја вклучуваат вредноста на самиот производ, царинските и даночните давачки при увоз*, евентуалните трошоци за складирање и обезбедување на потребни дополнителни документи за увоз. Ценовникот за поштенските услуги во домашен сообраќај погледнете го тука.

Цените за услугите Се однесуваат на услугата за транспорт на стоките од онлајн купување од странски веб продавници.

За лесни, но обемни предмети, наплатата е по волумен според следната формула:

должина (во см) * ширина (во см) * висина (во см) / 6000

Секој започнат килограм се наплаќа (1,1 kg = 2 kg)

Производите во нашите складови доаѓаат на големо. За да се задржи квалитетот на нарачаните производи тие се препакуваат од страна на нашите вработени за што се наплаќа такса за пакување.
Надоместокот варира во зависност од бројот на пратки што сте ги нарачале.

За нарачки кои пристигнуваат кај нас без фактура за верификација или со погрешна и неточна фактура, не сме одговорни за целосната достапност на услугата  и таквите пратки не можеме да ги испорачаме.

Увозни давачки и трошоци за складирање

При реализирањето на испораката имајте во предвид дека при влез во Македонија на сите пратки се применуваат царинските одредби за царинска постапка за т.н. мали пратки за физички лица. Повеќе за овие одредби прочитајте тука. Трошоците за уплата на царина и ДДВ за пратките не се вклучени во цената која ја плаќате за испорака на пратките